16 Mayıs 2011 Pazartesi

ÇİN DENİZİ

Çin Denizi, Asya'nın güneydoğu kıyıları ile Büyük Okyanus'un batı kesiminde yer alan adalar arasındadır. Çin kıyıları boyunca ku­zeyden güneye doğru uzanan üç bölümden oluşur:
1.Sarı Deniz veya Kuzey Çin Denizi
2.Doğu Çin Denizi
3.Güney Çin Denizi
Sarı Deniz adını, rüzgârla­rın ya da Kuzey Çin'den gelen ırmakların taşıdığı sarı renkli ince toz taneleri ve çamurlarla sarıya dönüşen suyunun renginden al­mıştır.
Güney Çin Denizi'nin kuzeybatı ve batı­sında Asya kıtası, güneyinde Borneo ve Ma-lakka Yarımadası, doğusunda ve kuzeydoğu­sunda Filipinler ve Tayvan vardır. Ortalama derinliği 1.140 metreyi bulur.
Çin Denizi'nin sularının sığ ve çamurlu olmasına karşın, Japon, Çinli ve Koreli balık­çılar için oldukça zengin bir avlanma bölge­sidir.
Çin'in engebeli kıyıları boyunca uzanan koylar gemiler için elverişli limanlar oluştu­rur. Şanghay Doğu Çin Denizi'nin, Kanton ve Hong Kong da Güney Çin Denizi'nin başlıca limanlarıdır. Güneydeki limanlar ile Tayvan, Filipinler ve Doğu Hint Adaları arasında yüzyıllardan beri süren yoğun bir ticaret ilişkisi vardır. Çin, Tayvan, Japonya ve Kore' de balıkçılık önemli bir sanayi koludur. Balık­çıların kullandığı küçük yelkenliler hantal görünüşlerine karşın denizcilik için çok elve­rişli teknelerdir. Çin Denizi'nde en çok bulu­nan deniz hayvanları sardalye, uskumru, orki­nos (tonbalığı) ve karidestir.

Çin Denizi önemli deniz yollarının kesişti­ği bir bölgedir. Doğu Çin Denizi ise, Güney Çin Denizi, Japonya ve Büyük Okyanus'un kuzeyi arasında başlıca ulaşım yoludur. Geç­mişte korsan gemileri denizciler için büyük bir tehlike oluşturuyordu. Günümüzde ise şiddetli kasırgalar yalnızca gemilere zarar vermekle kalmayıp su baskınlarına neden olarak köyleri yıkıma uğratmaktadır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder