14 Mayıs 2011 Cumartesi

MEKONG NEHRİ


Çinhindi'nde bulunan, Güneydoğu Asya'nın en uzun, dünyanın da 10. uzun ırmağı olan Mekong (4 200 km), Tibet'te Tanglha Dağları'ndan doğar; yaklaşık 3 000 m yükseltide kayalık boğazlar arasından geçerek güneye dönüp, Laos'a girerek dünyanın en geniş (yaklaşık 10 km) çağlayanlarını oluşturur ve
Kamboçya topraklan boyunca uzanan taşkın ovasında akarak, geniş alanların sulanmasını sağlar. Çeşitli kollara ayrıldıktan sonra, Vietnam'ın güney kesiminde geniş bir deltayla Güney Çin Denizi'ne dökülür. Kurak mevsimde Tonle Sap Irmağı'nın sularını alan, yağış mevsiminde ters yöne akarak taşkın sularının fazlasını Tonle Sap Gölü'ne boşaltan ırmağın Laos'taki bölümünden, önemli ölçüde hidroelektrik elde edilmektedir. 4.350 kilometreyi bulan toplam uzunluğuyla Güneydoğu Asya'nın en uzun ırmağıdır. Aynı zamanda dünyanın en büyük ırmakları arasında yer alan Mekong'un akaçlama havzasının yüzölçümü 800.000 km²'ye yaklaşır.
Mekong, Çin'in güneybatısında yüksekliği 5.000 metreye yaklaşan Tibet Yaylası'ndan doğar. Çıplak, kayalık yamaçlı, derin ve engebeli vadilerden geçerek hızla güneye doğru akar ve Bfrmanya-Laos sınırının bir bölümünü oluşturduktan sonra Laos toprak­larına girer. Mekong'un oldukça uzun bir bölümü Laos-Tayland sınırının bir parçasını oluşturur. Laos'tan çıktıktan sonra kuzeyden
Kampuçya'ya giren Mekong'un kollarından biri bu ülkedeki Tonle Sap Gölü'yle birleşir. Daha sonra Vietnam'a giren Mekong, ülke­nin güneyinde iki büyük kola ayrılır ve geniş bir delta oluşturarak Güney Çin Denizi'ne dökülür.
Irmağın özellikle Kampuçya ve Vietnam'da geçtiği topraklar çok verimlidir. Laos ve Kampuçya'nın başkentleri Mekong kıyıların­da kurulmuştur. Mekong aşağı çığırında, da­ha çok muson rüzgârlarının getirdiği yağmur­larla beslenir. Irmağın taşıdığı su aşağı çığırın­da temmuz-ekim arasında en yüksek düzeyine çıkar. Kasımdan mayısa kadar ise azalarak en düşük düzeye iner. Aşağı Mekong havzasında ve çok geniş olan deltada pirinç yetiştirilir. Mekong Irmağı özellikle yukarı çığırında yük­sek akış hızı ve çağlayanlar yüzünden düzenli bir trafiğe elverişli değildir. Vietnam'daki delta bölgesinde ırmağın kollarını birbirlerine ve denize bağlayan kanallar vardır. Küçük deniz tekneleri suyun yüksek olduğu zaman­larda Kampuçya'nın başkenti Pnöm-Penh'e kadar ulaşabilmektedir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder